انتقادات و پیشنهادات

درود بر کاربران و مشتریان های نت ، نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعالیت های – های نت ، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند. همچنین هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملکرد ما بررسی می شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان این مجموعه لحاظ گردند.